APIBŪDINKITE ĮTRAUKIOS BENDRUOMENĖS VIETĄ

Kaip manote, kurie iš šių elementų yra būtini kuriant įtraukią visuomenę? Pasirinkite šešis.

Mano įtraukiančio bendravimo vieta